สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เลขที่ 105/30 หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  60000
โทรศัพท์ 0-5622-8849 โทรสาร 0-5622-8849
Web Modified by "Nutsara Mujarin : ประชาสัมพันธ์ สพม.42"