อยู่ระหว่างการปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

เลขที่ ๑๐๕/๓๐ หมู่๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

โทร ๐๕๖-๒๒๘๘๔๙

www.nakhonsawan-area.com

 

 

ผู้พัฒนาเว็บไซต์ นางสาวนุสรา มุจรินทร์